فیلتر
فیلتر نوع پرواز
فیلتر ساعت پرواز
فیلتر نوع ايرلاين
  • ایرلاین آتا
  • ایرلاین آسمان
  • ایرلاین معراج
فیلتر نوع كلاس پروازي
بلیط سیستمی
جستجو  

بلیط هواپیما تهران به تبریز

از تهران
10:00

1 صندلی - سیستمی
به تبریز
11:00

5,092,500  ریــال

5,250,000 ریال


کلاس پروازیتا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد
S30%50%60%
از تهران
13:35

1 صندلی - سیستمی
به تبریز
14:50

5,291,350  ریــال

5,455,000 ریال


کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
R40%40%60%60%60%
از تهران
10:20

8 صندلی - سیستمی
به تبریز
11:35

5,348,580  ریــال

5,514,000 ریال


کلاس پروازیاز زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز به بعد
W100%100%
از تهران
10:00

3 صندلی - سیستمی
به تبریز
11:00

5,441,700  ریــال

5,610,000 ریال


کلاس پروازیتا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد
I30%50%60%
از تهران
13:35

1 صندلی - سیستمی
به تبریز
14:50

5,465,950  ریــال

5,635,000 ریال


کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
U40%40%60%60%60%
از تهران
10:20

8 صندلی - سیستمی
به تبریز
11:35

5,532,880  ریــال

5,704,000 ریال


کلاس پروازیاز زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز به بعد
O100%100%
از تهران
13:35

3 صندلی - سیستمی
به تبریز
14:50

5,640,550  ریــال

5,815,000 ریال


کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
S40%40%60%60%60%
از تهران
10:20

8 صندلی - سیستمی
به تبریز
11:35

5,717,180  ریــال

5,894,000 ریال


کلاس پروازیاز زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز به بعد
R100%100%
از تهران
13:35

4 صندلی - سیستمی
به تبریز
14:50

5,815,150  ریــال

5,995,000 ریال


کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
V40%40%60%60%60%
از تهران
10:00

8 صندلی - سیستمی
به تبریز
11:00

5,897,600  ریــال

6,080,000 ریال


کلاس پروازیتا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت به بعد
Y30%50%60%
از تهران
10:20

9 صندلی - سیستمی
به تبریز
11:35

5,908,270  ریــال

6,091,000 ریال


کلاس پروازیاز زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز از 4 ساعت قبل پرواز به بعد
A100%100%
از تهران
13:35

4 صندلی - سیستمی
به تبریز
14:50

5,908,270  ریــال

6,091,000 ریال


کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
Y40%40%60%60%60%
از تهران
13:35

4 صندلی - سیستمی
به تبریز
14:50

6,936,470  ریــال

7,151,000 ریال


کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
I30%30%50%50%50%
از تهران
13:35

+9 صندلی - سیستمی
به تبریز
14:50

7,450,570  ریــال

7,681,000 ریال


کلاس پروازیتا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز تا 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
D30%30%50%50%50%


  • پشتیبانی :09151155412
  • پشتیبانی :32229577-051
  • آدرس :مشهد-ميدان راه آهن،خيابان شهيدکامیاب نبش کامیاب26پ262
  • ایمیل :info[at]mohajerparvaz[dot]ir
  • پشتیبانی :09151155412,ساعات پاسخگویی9الی23
تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد